»
»
Phòng Tài chính – Kế toán
Tin được đăng vào lúc 03h04' ngày 16 tháng 03 năm 2023
Tên đơn vị: Phòng Tài chính – Kế toán
- Điện thoại: 02773.877.006
- Email: phongketoan@cdytdt.edu.vn
- Đia chỉ: Khu Hành Chánh 1, Trường Cao đẳng Y Tế Đồng Tháp
Chức năng nhiệm vụ:
- Xây dựng các kế hoạch chi tiêu, các dự án đầu tư, tham mưu việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy – học và sinh hoạt chính trị tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Lập dự toán ngân sách, kế hoạch chi tiêu, cấp phát và thanh toán theo đúng thủ tục tài chính. Lập sổ sách, chứng từ, báo cáo quyết toán đúng kỳ hạn. Quản lý, kiểm soát thu chi các nguồn vốn của nhà trường.
- Căn cứ vào nhiệm vụ của Nhà trường, kế hoạch chỉ tiêu lao động, chỉ tiêu tuyển sinh, kinh phí của Nhà nước và kinh phí tự có của trường, kế hoạch của các đơn vị, phòng Tài chính – Kế toán chủ trì lập kế hoạch dự toán ngân sách, trình qua Hội đồng tư vấn trường để Hiệu trưởng quyết định.
- Kiểm tra các đơn vị thu chi, thanh quyết toán. Tổng hợp kiểm kê, thanh lý tài sản.
- Giải quyết các hợp đồng về lương với các đối tượng lao động. Đảm bảo việc cấp phát lương, học bổng và các loại chế độ cho viên chức và sinh viên theo đúng các chế độ chính sách.
- Phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch và hướng dẫn việc phân phối sử dụng kinh phí chung cho toàn trường. Hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, tổ chức hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, ghi nhận theo yêu cầu nghiệp vụ về tài chính, lập các loại bảng biểu báo cáo quyết toán hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm theo yêu cầu cơ quan ngành dọc cấp trên và Hiệu trưởng.
- Quản lý, lưu trữ các hồ sơ, sổ sách, chứng từ về tài chính của trường.

Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn