»
»
Phòng Công tác sinh viên
Tin được đăng vào lúc 03h04' ngày 16 tháng 03 năm 2023
Tên đơn vị: Phòng Công tác sinh viên
- Điện thoại: 02773.871.596
- Email: phongctsv@cdytdt.edu.vn
- Đia chỉ: Khu Hành Chánh 2, Trường Cao đẳng Y Tế Đồng Tháp
Chức năng- Nhiệm vụ:
a) Công tác chính trị:
  - Lập kế họach và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị – xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường cho học sinh, sinh viên.
  - Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh, sinh viên. Nắm tình hình tư tưởng của học sinh, sinh viên tham mưu các giải pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời.
b) Công tác quản lý học sinh, sinh viên:
  - Phối hợp tiếp nhận và tổ chức sinh hoạt đầu khóa học cho học sinh, sinh viên.
  - Thực hiện việc đánh giá, phân loại học sinh, sinh viên theo quy chế rèn luyện. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong học sinh, sinh viên.
  - Xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý; Đồng thời phối hợp với các phòng, ban, khoa của nhà trường trong việc quản lý học sinh, sinh viên. Quản lý và thực hiện các chế độ chính sách, học bổng các loại với học sinh, sinh viên.
  - Quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  - Phối hợp và vận động học sinh, sinh viên tham gia các loại hình bảo hiểm theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  - Quản lý Lưu học sinh theo quy chế phối hợp do UBND tỉnh ban hành.
  - Giúp Hiệu trưởng quản lý hệ thống Giáo viên chủ nhiệm – Cố vấn học tập và ban cán sự các lớp trong việc quản lý việc học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên học sinh.

Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn