Tin được đăng vào lúc 03h01' ngày 16 tháng 03 năm 2023
- Hiệu trường: BSCKII. Nguyễn Công Cừu 
- Điện thoại: 02773.877.880
- Email: ncc@cdytdt.edu.vn

- Phó Hiệu trường: BSCKII. Nguyễn Tấn Hưng 
- Điện thoại: 02773.877.008
- Email: nth@cdytdt.edu.vn

Phó Hiệu trường: DSCKI. Nguyễn Thị Kim Ngọc 
- Điện thoại: 02773.851.537
- Email: ntkngoc@cdytdt.edu.vn

Phó Hiệu trường: ThsNguyễn Quang Vinh 
- Điện thoại: 02773.876.989
- Email: nqv@cdytdt.edu.vn
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn