»
»
Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường
Tin được đăng vào lúc 09h54' ngày 17 tháng 10 năm 2018
1. Hội đồng trường: Bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Thư ký và các thành viên.
2. Lãnh đạo Trường: Gồm Hiệu trưởng và 01 đến 03 Phó Hiệu trưởng.
3. Các phòng, ban chức năng:
    - Phòng Tổ chức - Hành chính, Quản trị.
    - Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học.
    - Phòng Công tác sinh viên.
    - Phòng Tài chính - Kế toán.
    - Phòng Thông tin - Khảo thí.
4. Các khoa và bộ môn của trường:
    - Khoa Cơ bản – Cơ sở – YTCC gồm 04 bộ môn:
     + Bộ môn Cơ bản, Cơ sở.
     + Bộ môn Y tế công cộng.
     + Bộ môn Y học cổ truyền.
     + Bộ môn Vật lý trị liệu.
   - Khoa Dược, gồm 04 bộ môn:
    + Bộ môn Dược lý, Dược lâm sàng.
    + Bộ môn Dược học cổ truyền, Quản lý dược.
    + Bộ môn Dược Bào chế.
    + Bộ môn Dược kiểm nghiệm, hoá dược.
   - Khoa Y, gồm 04 bộ môn:
    + Bộ môn Nội - Nhi - Nhiễm.
    + Bộ môn Ngoại - Sản.
    + Bộ môn các chuyên khoa.
    + Bộ môn Giải phẫu và Giải phẫu bệnh.
   - Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật y học, gồm 04 các bộ môn:
   + Bộ môn Điều dưỡng cơ bản.
   + Bộ môn Điều dưỡng Nội.
   + Bô môn Điều dưỡng ngoại.
   + Bộ môn Điều dưỡng chuyên khoa. 
   - Khoa xét nghiệm, gồm 04 bộ môn:
   + Bộ môn Vi - Ký sinh.
   + Bộ môn Sinh hoá.
   + Bộ môn Huyết học.
   + Bộ môn Sinh học di truyền.
5. Các Trung tâm:
  - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;
  - Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Tư vấn du học;
  - Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi;
  - Trung tâm Công nghệ Dược;
  - Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ cao Y – Dược;
  - Phòng khám chuyên khoa, đa khoa, trung tâm chẩn đoán y khoa;
  - Các trung tâm, đơn vị khác khi có nhu cầu,…
6. Các hội đồng tư vấn:
  - Hội đồng Khoa học và Đào tạo;
  - Hội đồng xét Thi đua khen thưởng và Kỷ luật;
  - Hội đồng mua sắm tài sản;
  - Các hội đồng tư vấn khác…

Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn