HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TRANG TUYỂN SINH

Thông báo về kế hoạch tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân (Đài Loan), chuyên ngành Điện cơ công nghiệp