HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TRANG TIN NHÀ TRƯỜNG

Thông báo Danh sách Thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/01/2018

Lưu ý: Thí sinh có mặt tại Phòng máy tính (tầng 5 khu 7 lầu) trước 7h00 để làm thủ tục dự thi.

Danh sách xem tại đây