HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TRANG TIN NHÀ TRƯỜNG

Kết quả Điểm thi ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 14 và 15/10/2017

THÔNG BÁO
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến Học viên kết quả điểm thi kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 14-15/10/2017.
Nếu có vấn đề gì sai sót (Họ tên, ngày sinh, điểm thi,..), học viên liên hệ với Trung tâm để kịp thời điều chỉnh trước khi in phôi bằng.
Hạn cuối điều chỉnh sai sót: 10h, ngày 02/11/2017
Dự kiến phát bằng: ngày 09/11/2017