»
Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Tin được đăng vào lúc 09h24' ngày 01 tháng 08 năm 2020
20200801-CV-UBND-1.jpg
20200801-CV-UBND-2.jpg
20200801-CV-UBND-3.jpg
20200801-CV-UBND-4.jpg
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn