»
Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Tin được đăng vào lúc 09h18' ngày 28 tháng 04 năm 2020
20202604-CP-CT19-1.png
20202604-CP-CT19-2.png
20202604-CP-CT19-3.png
20202604-CP-CT19-4.png
20202604-CP-CT19-5.png

Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn