»
Thông báo chiêu sinh lớp Tin học theo chuẩn UDCNTT cơ bản - Đợt 05/2019
Tin được đăng vào lúc 10h24' ngày 13 tháng 05 năm 2019
TB CHIEU SINH UDCNTTCB 052019.jpg
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn