»
Thông báo chiêu sinh các lớp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản tháng 07/2020
Tin được đăng vào lúc 04h44' ngày 25 tháng 06 năm 2020
THONG CHIEU SINH UDCNTTCB 072020.jpg
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn