Khoa Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y học

1. Đào tạo- Đào tạo chuyên ngành điều dưỡng trình độ trung học và cao đẳng.- Bồi dưỡng, đào tạo liên tục cho nhân viên y tế thôn bản.- Nghiên cứu khoa học ứng dụng trong giảng dạy, chăm sóc và điều trị.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học- Tham gia nhiều đề ... Chi tiết
Khoa Cơ Bản - Cơ Sở

1. Đào tạo - Nghiên cứu và giảng dạy các môn y học cơ sở (ngoại ngữ, tin học, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất, giáo dục chính trị) - Nghiên cứu và giảng dạy các môn YHCT, QL&TCYT, ĐD cộng đồng, Y tế học đường, Bệnh truyền ... Chi tiết
Khoa Dược

1. Đào tạo- Nghiên cứu và giảng dạy các môn cơ sở Dược (Hóa phân tích, Thực vật dược, Viết và đọc tên thuốc…)- Nghiên cứu và giảng dạy các môn chuyên ngành Dược (Hóa dược-dược lý, Kiểm nghiệm, Bào chế, Dược liệu, Quản lý dược, Bảo quản thuốc…).- Nghiên ... Chi tiết
Khoa Y

1. Đào tạo- Nghiên cứu và giảng dạy các môn y học cơ sở (giải phẩu sinh lý, sinh lý bệnh, dược lý)- Nghiên cứu và giảng dạy các môn nội, ngoại, sản, nhi, nhiễm, chuyên ngành về dân số, các bệnh chuyên khoa da liễu, tai mũi họng, răng hàm mặt.- Nghiên cứu ... Chi tiết
Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể:- Xây dựng các kế hoạch chi tiêu, các dự án đầu tư, tham mưu việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy – học và sinh hoạt chính trị tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, ... Chi tiết
Phòng Công tác sinh viên

Phòng Công tác sinh viên có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể sau:a) Công tác chính trị:   - Lập kế họach và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị – xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường cho học ... Chi tiết
Phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học

Phòng có nhiệm vụ, tham mưu giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể:- Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào tạo và liên kết đào tạo với các trường Đại học, Cao đẳng các loại hình, ngành mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh cho phép.- Xây ... Chi tiết
Phòng Tổ chức - Hành chính, Quản trị

* Công tác Tổ chức- Xây dựng quy hoạch viên chức, phân bổ kế hoạch lao động, chỉ tiêu biên chế, quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức của nhà trường. - Sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nhiệm vụ, chức trách quan hệ công tác, lề lối làm việc của các tổ chức ... Chi tiết
Các chuyên mục khác:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn