Khoa Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y học

Chức năng- Nhiệm vụ:1. Đào tạo- Đào tạo chuyên ngành điều dưỡng trình độ trung học và cao đẳng.- Bồi dưỡng, đào tạo liên tục cho nhân viên y tế thôn bản.- Nghiên cứu khoa học ứng dụng trong giảng dạy, chăm sóc và điều trị.2. Hoạt động nghiên cứu khoa ... Chi tiết
Khoa Cơ Bản - Cơ Sở

Chức năng- Nhiệm vụ:1. Đào tạo - Nghiên cứu và giảng dạy các môn y học cơ sở (ngoại ngữ, tin học, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất, giáo dục chính trị) - Nghiên cứu và giảng dạy các môn YHCT, QL&TCYT, ĐD cộng đồng, Y tế học ... Chi tiết
Khoa Dược

Chức năng- Nhiệm vụ:1. Đào tạo- Nghiên cứu và giảng dạy các môn cơ sở Dược (Hóa phân tích, Thực vật dược, Viết và đọc tên thuốc…)- Nghiên cứu và giảng dạy các môn chuyên ngành Dược (Hóa dược-dược lý, Kiểm nghiệm, Bào chế, Dược liệu, Quản lý dược, Bảo ... Chi tiết
Khoa Y

Chức năng- Nhiệm vụ:1. Đào tạo- Nghiên cứu và giảng dạy các môn y học cơ sở (giải phẩu sinh lý, sinh lý bệnh, dược lý)- Nghiên cứu và giảng dạy các môn nội, ngoại, sản, nhi, nhiễm, chuyên ngành về dân số, các bệnh chuyên khoa da liễu, tai mũi họng, răng ... Chi tiết
Phòng Tài chính – Kế toán

Chức năng nhiệm vụ:- Xây dựng các kế hoạch chi tiêu, các dự án đầu tư, tham mưu việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy – học và sinh hoạt chính trị tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.- Lập dự toán ngân sách, kế hoạch chi tiêu, cấp phát và ... Chi tiết
Phòng Công tác sinh viên

Chức năng- Nhiệm vụ:a) Công tác chính trị:   - Lập kế họach và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị – xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường cho học sinh, sinh viên.  - Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác ... Chi tiết
Phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học

Tên đơn vị: Phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học- Điện thoại: 02773.853.750- Email: phongdaotao@cdytdt.edu.vn- Đia chỉ: Khu Hành Chánh 1, Trường Cao đẳng Y Tế Đồng ThápChức năng- Nhiệm vụ:1. Về Công tác đào tạo:- Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào ... Chi tiết
Phòng Tổ chức - Hành chính, Quản trị

Tên đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Quản trị- Điện thoại: 02773.854.133- Email: phonghanhchanh@cdytdt.edu.vn- Đia chỉ: Khu Hành Chánh 1, Trường Cao đẳng Y Tế Đồng ThápChức năng- Nhiệm vụ:Công tác Tổ chức:- Xây dựng quy hoạch viên chức, phân bổ kế ... Chi tiết
Các chuyên mục khác:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn