»
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa và phong trào "Chống rác thải nhựa" trong ngành Y tế
Tin được đăng vào lúc 08h30' ngày 27 tháng 08 năm 2019
KH 96 01.jpg
KH 96 02.jpg
KH 96 03.jpg
KH 96 04.jpg
KH 96 05.jpg

Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn