»
Về việc Tổ chức lớp học Bổ túc kiến thức chuyên ngành dự thi Sau đại học tại Đồng Tháp năm 2019
Tin được đăng vào lúc 05h17' ngày 14 tháng 02 năm 2019

Thong Bao 05_1.png
Thong Bao 05_2.png
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn