»
Thông báo danh mục tài liệu ôn thi và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức
Tin được đăng vào lúc 04h37' ngày 17 tháng 03 năm 2023
20230317-TB-DANH MUC TAI LIEU TUYEN DUNG-1.jpg
20230317-TB-DANH MUC TAI LIEU TUYEN DUNG-2.jpg
20230317-TB-DANH MUC TAI LIEU TUYEN DUNG-3.jpg
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn