»
Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2022 - 2023 - Đợt 4
Tin được đăng vào lúc 10h27' ngày 22 tháng 02 năm 2023
13022023-TB-TUYENDUNG-2023-1.jpg
13022023-TB-TUYENDUNG-2023-2.jpg
13022023-TB-TUYENDUNG-2023-3.jpg
13022023-TB-TUYENDUNG-2023-4.jpg
13022023-TB-TUYENDUNG-2023-5.jpg
13022023-TB-TUYENDUNG-2023-6.jpg
13022023-TB-TUYENDUNG-2023-7.jpg
13022023-TB-TUYENDUNG-2023-8.jpg
13022023-TB-TUYENDUNG-2023-9.jpg

Phiếu đăng kí dự tuyển: Phieu_Dang_Ky_Du_Tuyen (1).rar
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn