»
Kết quả tuyển dụng viên chức, người lao động
Tin được đăng vào lúc 05h13' ngày 23 tháng 02 năm 2023
20230213-TRUNGTUYEN-TUYENDUNG-1.jpg
20230213-TRUNGTUYEN-TUYENDUNG-2.jpg
20230213-TRUNGTUYEN-TUYENDUNG-3.jpg
20230213-TRUNGTUYEN-TUYENDUNG-4.jpg

Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn