»
Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021
Tin được đăng vào lúc 02h40' ngày 18 tháng 03 năm 2021
20210317-TUYENDUNG-DOT2-1.png
20210317-TUYENDUNG-DOT2-2.png
20210317-TUYENDUNG-DOT2-3.png
20210317-TUYENDUNG-DOT2-4.png
20210317-TUYENDUNG-DOT2-5.png
20210317-TUYENDUNG-DOT2-6.png
20210317-TUYENDUNG-DOT2-7.png
20210317-TUYENDUNG-DOT2-8.png
20210317-TUYENDUNG-DOT2-9.png
20210317-TUYENDUNG-DOT2-10.png
20210317-TUYENDUNG-DOT2-11.png
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn