»
Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai bảng kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
Tin được đăng vào lúc 04h41' ngày 05 tháng 03 năm 2021
20210305-KEHOACH-KEKHAITAISAN-1.png
20210305-KEHOACH-KEKHAITAISAN-2.png
20210305-KEHOACH-KEKHAITAISAN-3.png
20210305-KEHOACH-KEKHAITAISAN-4.png
20210305-KEHOACH-KEKHAITAISAN-5.png
20210305-KEHOACH-KEKHAITAISAN-6.png
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn