»
Kế hoạch tuyển dụng Viên chức năm 2021
Tin được đăng vào lúc 02h13' ngày 14 tháng 01 năm 2021
20210106-Ke hoach tuyen dung-1.png
20210106-Ke hoach tuyen dung-2.png
20210106-Ke hoach tuyen dung-3.png
20210106-Ke hoach tuyen dung-4.png
20210106-Ke hoach tuyen dung-5.png
20210106-Ke hoach tuyen dung-6.png
20210106-Ke hoach tuyen dung-7.png
20210106-Ke hoach tuyen dung-8.png
20210106-Ke hoach tuyen dung-9.png
20210106-Ke hoach tuyen dung-11.png
20210106-Ke hoach tuyen dung-12.png

Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn