»
Công văn về việc phòng ngừa hoạt động lừa đảo theo hình thức kinh doanh đa cấp
Tin được đăng vào lúc 10h51' ngày 06 tháng 01 năm 2021
20210106-Cong van 640-1.png
20210106-Cong van 640-2.png
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn