»
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
Tin được đăng vào lúc 08h17' ngày 10 tháng 11 năm 2020
20201110-TB-TUYENDUNG-1.png
20201110-TB-TUYENDUNG-2.png
20201110-TB-TUYENDUNG-3.png
20201110-TB-TUYENDUNG-4.png
20201110-TB-TUYENDUNG-5.png
20201110-TB-TUYENDUNG-6.png
20201110-TB-TUYENDUNG-7.png
20201110-TB-TUYENDUNG-8.png
20201110-TB-TUYENDUNG-9.png
20201110-TB-TUYENDUNG-10.png
20201110-TB-TUYENDUNG-11.png
20201110-TB-TUYENDUNG-12.png
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn