»
Về việc phối hợp tuyển sinh đào tạo liên thông ngành Dược từ trình độ cao đẳng lên đại học tại trường CĐYT Đồng Tháp
Tin được đăng vào lúc 09h46' ngày 06 tháng 11 năm 2020
20201021-CV-UBND.jpg
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn