»
Thông báo về việc gia hạn thời gian tuyển dụng nhân viên bảo vệ
Tin được đăng vào lúc 10h24' ngày 24 tháng 06 năm 2020
20200623-TB-giahan-tuyenbaove-2020_01.jpg
20200623-TB-giahan-tuyenbaove-2020_02.jpg
Mẫu Đơn Đăng ký dự tuyển: DON DANG KY DU TUYEN BAO VE.pdf
Mẫu Sơ yếu lý lịch tự thuật: MAU SO YEU LY LICH TU THUAT.pdf

Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn