»
Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2018
Tin được đăng vào lúc 03h46' ngày 24 tháng 01 năm 2019
SO-Y-TE-HAU-GIANG-1.jpg
SO-Y-TE-HAU-GIANG-2.jpg
SO-Y-TE-HAU-GIANG-3.jpg
SO-Y-TE-HAU-GIANG-4.jpg
SO-Y-TE-HAU-GIANG-5.jpg
SO-Y-TE-HAU-GIANG-6.jpg
SO-Y-TE-HAU-GIANG-7.jpg
SO-Y-TE-HAU-GIANG-8.jpg
SO-Y-TE-HAU-GIANG-9.jpg
SO-Y-TE-HAU-GIANG-10.jpg


Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn