»
Thông báo Tuyển dụng Viên chức Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2018
Tin được đăng vào lúc 03h29' ngày 22 tháng 10 năm 2018
BV ĐKĐT 8.18-1.jpg
BV ĐKĐT 8.18-2.jpg
BV ĐKĐT 8.18-3.jpg
BV ĐKĐT 8.18-4.jpg
BV ĐKĐT 8.18-5.jpg
BV ĐKĐT 8.18-6.jpg
BV ĐKĐT 8.18-7.jpg
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn