»
Thông báo Sở Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2018
Tin được đăng vào lúc 04h03' ngày 22 tháng 10 năm 2018
21-06-2018-thongbaosoytedongthaptuyendung-Pic1.jpg
21-06-2018-thongbaosoytedongthaptuyendung-Pic2.jpg
21-06-2018-thongbaosoytedongthaptuyendung-Pic3.jpg
21-06-2018-thongbaosoytedongthaptuyendung-Pic4.jpg
21-06-2018-thongbaosoytedongthaptuyendung-Pic5.jpg
21-06-2018-thongbaosoytedongthaptuyendung-Pic6.jpg
21-06-2018-thongbaosoytedongthaptuyendung-Pic7.jpg
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn