»
Thông báo chiêu sinh đào tạo các lớp ngắn hạn năm 2021
Tin được đăng vào lúc 02h26' ngày 01 tháng 04 năm 2021
20210401-TB-CHIEUSINH-NGANHAN-2021.png
Phiếu Đăng kí xét tuyển: 20210401-PHIEU DKXT-LOPNGANHAN 2021.pdf
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn