»
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp năm 2021
Tin được đăng vào lúc 09h25' ngày 08 tháng 03 năm 2021
20210304-TB-TUYENSINH-MOI-1.png
20210304-TB-TUYENSINH-MOI-2.png
20210304-TB-TUYENSINH-MOI-3.png
20210304-TB-TUYENSINH-MOI-4.png

Phiếu đăng kí xét tuyển: 20210308-PHIEU-DKXT-CĐ-TC CHINHQUY NAM 2021.pdf
                                   20210308-PHIEU-DKDT-CAO DANG LIEN THONG NAM 2021.pdf
                                   20210308-PHIEU-DKXT-CĐ-VB2 NAM 2021.pdf
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn