»
Infographic Tốt Nghiệp Cao Đẳng Cơ hội Liên Thông Đại Học Tại Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp
Tin được đăng vào lúc 11h11' ngày 15 tháng 10 năm 2020
Tuyen Sinh 2020 -2.png
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn