»
Thông báo Tuyển sinh Cao Đẳng, Trung Cấp hệ chính quy đợt tháng 10/2020
Tin được đăng vào lúc 10h51' ngày 07 tháng 10 năm 2020

20200925-TB-TUYENSINH-DOT3-1.jpg
20200925-TB-TUYENSINH-DOT3-2.jpg
Phiếu Đăng kí Xét tuyển: 20201030-CDCQ-PHIEUDKXETTUYEN.pdf

Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn