»
Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo ngắn hạn năm 2020 (Đợt 2)
Tin được đăng vào lúc 04h52' ngày 15 tháng 09 năm 2020
20200915-TB LOP NGAN HAN DOT 2-01.jpg
20200915-TB LOP NGAN HAN DOT 2-02.jpg
PHIẾU ĐĂNG KÝ CHĂM SÓC SẮC ĐEP: 20200915-PHIEU DK LOP CS SAC DEP.pdf
PHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP XOA BÓP, BẤM HUYỆT: 20200915-PHIEU DK LOP BAM HUYET.pdf
PHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP CSSK NGƯỜI CAO TUỔI: 20200915-PHIEU DK CSSK NCT.pdf
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn