»
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2020
Tin được đăng vào lúc 10h18' ngày 12 tháng 05 năm 2020
20200323-TB-TUYENSINH-CQ-2020-01.jpg
20200323-TB-TUYENSINH-CQ-2020-02.jpg
PHIẾU ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN: 2020-CDCQ-PHIEUDKXETTUYEN-UPDATE.pdf
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn