Công khai việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

- Tổng hợp sinh viên có việc làm năm 2017SV CO VIEC LAM 2017.pdf- Tổng hợp sinh viên có việc làm năm 2016SV CO VIEC LAM 2016.pdf... Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn