»
»
Công khai Tài chính Kế toán
Tin được đăng vào lúc 04h01' ngày 17 tháng 10 năm 2019
- Quyết định về việc ban hành mức thu học phí và kinh phí đào tạo năm học 2019-2020
- Quyết định về việc ban hành mức thu học phí và kinh phí đào tạo năm học 2018-2019
- Quyết định về việc ban hành mức thu học phí và kinh phí đào tạo năm học 2017-2018
- Quy định về Chế độ học bổng và Trợ cấp xã hội
- Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn