»
»
Công khai Công tác Sinh viên
Tin được đăng vào lúc 03h02' ngày 03 tháng 04 năm 2019
- Hướng dẫn miễn giảm Học phí
- Hướng dẫn trợ cấp xã hội
- Quy định trang phục đối với Sinh viên
- Quy chế Học sinh - Sinh viên
- Quy tắc Ứng xử của HSSV của Nhà trường
- Quy định về công tác Chủ nhiệm - Cố vấn học tập
- Báo cáo kết quả đánh giá công tác học sinh, sinh viên năm học 2017 - 2018
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn